Մաթեմաթիկա

61ա)

ա=648

ա.4-ա:3=648.4-648:3=2386

1.648.4=2592

2.648:3=216

3.2592-216=2376

64ա)

գտիր այն զույք երկնիշ թիվը, որի թվանշաննների գումարը 17 է` 98է

9+8=17

62ա)

նվազելի-76.62

հանելի-3535

75.62-3535=

1.75.62= 9650

2.

Реклама

Առաջադրանք

• Ինչ եք հասկանում հայրենիք ասելով:

Հայրենիք ասելով ես հասկանում էմ որ ես այտեղ եմ ապրում:

• Պատմիր քո և ընտանիքիդ անդամների ծննդավայրի մասին, որտեղ են ծնվել:

Իմ ընտանիքի բոլոր անդամներ ծնվել էն Հայաստանում իսկ ավելի կոնկրետ Փարաքարում:

առաջադրանք

Բառարանի օգնությամբ բացատրիր ընդգծված բառերը:
հատընդհատ-պարբերաբար ընդհատվող
տարակուսով-մտատանջություն
հախուռն-Անկարգ
պատկառանքով- Հարգանքի զգացում
քյոխվի-Քյոխվա լինելը
քաղցած- Ապրուստի միջոցներից զուրկ

2. Պատմվածքից դուրս գրիր քեզ համար անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

3. Պատմվածքից դուրս գրիր Չալանկին նկարագրող հատվածները:
Չալանկը մի սև, բրդոտ շուն էր, կուրծքն ու վիզը ճերմակ, որ հեռվից թվում էր սպիտակ վզկապ  էր:

4. Վերնագրիր առաջին հատվածը:
Չալանկը

17.09.2019թ

խնդիր

49ա)Վահանն ուներ 2 անգամ ավելին կոնֆետ

Վահանը 7հատ կերավ և գանակները հավասրվեցին

հուր-? կոնֆետ

Լուծում

1.7.2=14 կոնֆետ վահան

2.14-7=7 կոնֆետ Տիգրան

Պատ.`Վահան`14 Տիգրանը`7

խնդիր 51ա)

1 շաբաթում ավարտեց գիրքը

I օրը`20 էջ

մյուս օրերին`30-ական էջ

գիրքը ունի? էջ

Լուծում

1.30.6=180

2.180+20=200

Պատ.`200 էջ

խնդիր 54

ա)

3419,3424,3529,3634,3639,3644,3644

3634+5=3639

3639+5=3644